ข้อต่อเชิงกล,ข้อต่อPrecast,NMB Splice Sleeve

จุดต่อของผนังพรีคาสท์คอนกรีต (Precast concrete wall structural joint)
มีความสำคัญต่อความแข็งแรงต่อโครงสร้างอย่างมาก
สิ่งสำคัญในการก่อสร้างคือการทำให้เหล็กเสริมรับแรงดึงในผนังถ่ายแรงต่อเนื่องตลอดความสูงของผนังจาก
ชั้นบนสุดลงสู่ฐานรากอย่างสมบูรณ์ รอยต่อที่ใช้ทั่วไปในประเทศไทยเรามี 4 แบบคือ

1.เพลทเหล็กเชื่อม (weld plate)
2.ท่อคลอรูเกตเพื่อต่อทาบ(corrugated duct)
3.กระบอกเหล็กเกราท์ทั้งสองด้าน (Grout-filled coupling sleeve ,Brand NMB splice sleeve)
4.กระบอกเหล็กเกราท์หนึ่งด้านและอีกด้านเป็นเกลียวใน (Grout-filled coupling sleeve with parallel thread )

โดยอุปกรณ์แบบนี้เรียกว่า #Mechanical splice ในงานprecast concrete โดย
กระบอกเหล็กเกราท์รอยต่อสองด้าน (grout-filled coupling sleeve) ยี่ห้อ NMB Splice sleeve

ข้อมูลจาก Precastthailand * ได้รับอนุญาตให้ทำการเผยแพร่ซ้ำ