จุดต่อของผนังพรีคาสท์คอนกรีต (Precast concrete wall structural joint)

จุดต่อของผนังพรีคาสท์คอนกรีต (Precast concrete wall structural joint) มีความสำคัญต่อความแข็งแรงต่อโครงสร้างอย่างมาก สิ่งสำคัญในการก่อสร้างคือการทำให้เหล็กเสริมรับแรงดึงในผนังถ่ายแรงต่อเนื่องตลอดความสูงของผนังจาก ชั้นบนสุดลงสู่ฐานรากอย่างสมบูรณ์ รอยต่อที่ใช้ทั่วไปในประเทศไทยเรามี 4 แบบคือ 1.เพลทเหล็กเชื่อม (weld plate) 2.ท่อคลอรูเกตเพื่อต่อทาบ(corrugated duct) 3.กระบอกเหล็กเกราท์ทั้งสองด้าน (Grout-filled coupling sleeve ,Brand NMB splice sleeve) 4.กระบอกเหล็กเกราท์หนึ่งด้านและอีกด้านเป็นเกลียวใน (Grout-filled coupling sleeve with parallel thread ) โดยอุปกรณ์แบบนี้เรียกว่า #Mechanical splice ในงานprecast concrete โดย กระบอกเหล็กเกราท์รอยต่อสองด้าน (grout-filled coupling sleeve) ยี่ห้อ NMB Splice sleeve ข้อมูลจาก Precastthailand * ได้รับอนุญาตให้ทำการเผยแพร่ซ้ำ